VW Cars

ул. Димитър Манов № 20

+359888237751

Благодарим ви, че избрахте да посетите нашия сайт. Моля прочетете внимателно тези условия за ползване.

Всяко лице, което получи достъп до уебсайта на Фолксваген Карс (ФК) се съгласява със следното:

Използване на уебсайта на Фолксваген Карс

Цялото съдържание на уебсайта на ФК е предмет на авторско право със всички запазени права. С посещението на всяка страница или подстраница на сайта на ФК или регистрация за каквато и да е интерактивна функционалност, се счита, че вие се съгласявате с настоящите условия за ползване. Ако не сте съгласни с настоящите условия за ползване, моля не ползвайте този уеб сайт.

Вие може да преглеждате или да отпечатвате отделни страници и/или части от уебсайта на ФК при условие, че не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Прегледа или копирането по друг начин от уебсайта на ФК не ви дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел уебсайта на ФК без предварително писмено разрешение на Фолксваген Карс.

Опровержения

Нищо в уебсайта на ФК не може да се счита за съвет, предложение или препоръка за придобиване или разпореждане с каквато и да е инвестиция или за сключване на каквато и да е друга сделка. Нашият съвет е да получите съответстващ и конкретен професионален съвет, преди да пристъпите към осъществяване на каквато и да е инвестиция.

Тъй като ФК полага усилия да събере информация от източници,  които счита, за достоверни, ФК не заявявя, че информацията или мненията, съдържащи се в нейния уебсайт, са точни, достоверни или пълни. Информацията и мненията, съдържаща се в уебсайта, се предоставят от ФК само за лично ползване и с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие.

При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, ФК не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уеб-сайтове чрез уеб-сайта на ФК.